شیرینی فروشی ناتلی

<p>&nbsp;</p> <p>ناتلی؛ قنادی ای با بیش از 80 سال تجربه در صنعت کیک و شیرینی با 1 + 10 شعبه در شهر تهـران است.<br /> اینجا شعبه اینترنتـــی قنـــــادی ناتـــــلی است.<br /> همچنان در خانه بمانید!</p>